Čistenie priemyselných výrobných strojov suchým ľadom

ČISTENIE PRIEMYSELNÝCH VÝROBNÝCH STROJOV

Je samozrejmosťou, že jednotlivé priemyselné odvetvia sa spájajú s vysokými nárokmi na kvalitu a efektívnosť a inak tomu nie je ani v otázke čistenia výrobných strojov. Aký postup teda pre túto podstatnú úlohu možno zvoliť? Firma IB REIN ponúka špecifické čistiaca a otryskávacie služby, ktoré majú ekologický charakter. Poskytujeme služby zamerané na vysokotlakové otryskávanie, abrazívne tryskanie a agresívne čistenie suchým ľadom. Čistenie suchým ľadom je kvalitnou službou, ktorú ponúkame firmám pre čistenie a odmastňovanie výrobných strojov a zariadení. Sme firma, ktorá poskytuje kvalitné a flexibilné služby. Využitie suchého ľadu v priemyselnej sfére
Neprekvapuje, že priemyselné stroje zapojené do výrobného procesu si vyžadujú pravidelné čistenie, ktoré z nich bezchybne odstráni olej aj stopy po mastných prípadne ropných látkach. Pokiaľ sa údržba týchto strojov zanedbá, bude ich výkonnosť postupom času slabnúť, zatiaľčo ich energetické nároky môžu stúpať. Z dlhodobého hľadiska je teda výhodnejšie investovať do čistenia akoby ste museli stroj opakovane opravovať, meniť ho za nový alebo z dôvodu jeho zníženej efektívnosti obmedzovali celý výrobný proces. Tou správnou voľbou je pre vás otryskávanie suchým ľadom v podaní prvotriednych prístrojov špeciálne zameraných na tento účel.Inovatívna technológia zvládne bezchybne vyčistiť výrobné stroje používané v rôznych priemyselných sektoroch, pričom stroje zbaví nielen olejov, mastnoty a ropných látok, ale aj zvyškov laku, farieb či iných nečistôt. Otryskávanie pracuje na báze zmrazených peliet, ktoré sa pod vplyvom kinetickej energie s veľkou rýchlosťou dostávajú do styku s povrchom znečisteného výrobného stroja. V tomto momente menia pelety svoju podstatu z pevnej na plynnú a začínajú okamžite rozpúšťať špinu a to aj v prípade, že sa na povrchu nachádza vo veľkom rozsahu. Ani nečistoty odolávajúce klasickým čistiacim procesom nie sú pre tento postup žiadnou prekážkou, o čom sa môžete presvedčiť osobne v praxi.

Spoľahnite sa na profesionálov
Firma IB Rein je špecialistom v oblasti čistiacich služieb, s ktorými má dlhodobé skúsenosti. Vykonáva čistenie suchým ľadom Bratislava, Malacky, Senec, Pezinok, Nitra, Trnava, Trenčín, ktoré je dostupné pre domácnosti, ako aj výrobné podniky pôsobiace v hlavnom meste a blízkom okolí spadajúcom pod západné Slovensko. Tento postup je našou špecialitou, okrem neho však máte k dispozícii aj naše ďalšie služby, ku ktorým patrí hlavne vysokotlakové tryskanie vodným lúčom a pieskovanie abrazívnym médiom, ktoré majú tiež široké spektrum použitia. Ak máte pochybnosti ohľadom vhodnej čistiacej metódy pre váš konkrétny prípad, ochotne vám poradíme.

Naše práce vykonávame v nasledujúcich lokalitách:
Bratislava, Malacky, Senica, Myjava, Pezinok, Senec, Galanta, Dunajská Streda, Trnava, Nitra, Komárno, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina, Poprad, Košice, Michalovce, Prešov, Banská Bystrica, Martin, Prievidza, Zvolen, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Levice, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Topoľčany, Čadca, Rimavská Sobota, Hlohovec, Skalica, Zlaté Moravce, Banská Štiavnica, Piešťany,...

 
Ak máte záujem o naše služby alebo si neviete rady pri čistení, tak nás neváhajte kontaktovať.